۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

غلامحسین پرویز و دنیایی از خاطره و احساسات:


زندگی او سراسر سختی و دشواری بود.